Opendart ve Şişli Meslek Yüksek Okulu ortaklığında gerçekleştirilecek bu eğitimde Java Yazılım Uzmanlığı Sertifika programında Java Spring Framework ile ilgili tüm bilgi alanlarında bilgi sahibi olunacaktır.

Ön Koşul : Bu Eğitimin Herhangi Bir Ön Koşulu Yoktur
JAVA YAZILIM UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

JAVA YAZILIM UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Java programlama dili, taşınabilir, donanımdam bağımsız, güvenilir, güçlü, ve çok kullanıcılı sistemlere uygun, farklı makinalarda birbiri ile uyumlu çalışabildiği, yorumlanan, dinamik ve yüksek performanslı nesneye yönelik bir dildir.

Eğitim boyunca, deneyimli eğitmenlerimiz tarafından tüm konular derinlenmesine anlatılacak, en uygun ve en modern mobil uygulama geliştirme teknikleri ile geliştirilecek örnek uygulamalar ve öğrenilen bilgilerin gerçek hayat uygulamarında kullanımını en üst seviyeye çıkaracaktır.

Eğitim sonunda Java Spring Framework'ü öğrenerek, Spring Boot, Spring Cloud teknolojilerinde uzmanlaşarak, Kurumsal her türlü uygulama geliştirme becerisine ve deneyimine sahip olacaksınız. Egitim boyunca ornekler Eclipse ve Intellij ile en guncel Spring Framework versiyonlari kullanilarak yapilacaktir.

Online-Canlı Eğitimi eğitmen ve sınıf arkadaşlarınla birlikte video konferans uygulamaları (Zoom Platformu) üzerinden canlı olarak takip edebileceğin eğitimlerdir. Ders boyunca eğitmenini, sınıf arkadaşlarını ve ders notlarını eş zamanlı görebilir, eğitmene istediğin zaman soru sorabilir, uygulamalara katılabilirsin.

Sınıf Eğitimi/Dilediğin Yerden Katıl

Opendart Akademi'nin fiziksel sınıflarda verilen eğitimleridir. Öğrenci nerede eğitim alacağını kendi seçer, ister fiziksel sınıflara gelebilir isterse planlanmış derslerine uzaktan, online-canlı olarak katılabilir.

Eğitim Süresi: 6 Ay (240 Saat + Proje Geliştirme)
Ön Koşul : Bu eğitimin herhangi bir ön koşulu yoktur.

Java Programlama Dili ile Kurumsal Uygulama Geliştirme Eğitim kursuna katıldığınızda Kurumsal Bir Java Uygulamasını geliştirecek seviyede ilerleyerek.

Yazılım firmalarında veya Kamu kurumlarında, Firmaların bilgi işlem departmalarında, Kurumsal firmaların en değerli verilerinin saklandığı veri tabanı yönetim sistemi departmanlarında, Sektör bağımsız olarak tüm orta ve büyük işletmelerde, Internet servis sağlayıcılarında, Bilgi teknolojileri alanında kendi firmanızı kurup, bağımsız danışman (free-lance) olarak çalışabileceksiniz.

Java ile Kurumsal uygulamalar artık hayatımızın değişmez bir parçası.
Kurumsal uygulamalar geliştirerek, geleceğin en değerli meslekleri arasında kendinize yer açabilirsiniz.

Siz de Java Spring Framework ile kurumsal uygulama dünyasına dahil olmak istiyorsanız
bu eğitim tam size göre.

-Java Diline Giriş ve Geliştirme Platformu

- Java’ nın çalışma platformu ve çalıştırılabildiği platformlar

- JDK (Java Development Kit), JVM (Java Virtual Machine)

- Java ortamın kurulumu, classpath ve java home tanımlamaları

- Console ekranında örnek Java kodu derleme

- Eclipse ve Intellij geliştirme ortamı

- Java Dilinin Özellikleri

- Modelleme Nedir

- Class tanımları, Class’larda Scope Kavramı

- Main metod kullanımı

- Değişken Kavramı

- Değişkenlerin varsayılan değerleri

- Bellek kullanımı, Heap ve Stack Alanlar

- Bit, byte, kilobyte megabyte, ikilik sayı sistemi hexadecimal nedir

- Temel Tipler (int, byte, short)

- Metod kullanımı, Metodlarda scope kavramı

- metodların davranışları Erişim izinleri (public kavramı)

- Parametre nedir, Metodlarda Parametre kullanımı

- Metodlardan değer döndürme, Void kavramı nedir

- Bir metod içinden başka bir metodu çağırma

- Constructor Nedir, Niçin Kullanılır, Neden Önemlidir

- Global Değişken nedir, Yerel Değişken nedir?

- Nesne Kavramı, Referans Kavramı, Referans Tipler, Null Veri Tipi

- Değişkenlerin ve Nesnelerin Geçerlilik Alanları, Garbage Collector Nedir

- Static değişkenler, Nesne Değişkeni, Sınıf Değişkeni kavramı nedir?

- Operatör Nedir, Niçin Kullanılır ++, -- && < > kavramları Boolean veri tipi

- Temel tip çevrimleri

- Koşullar (if-else if-else, switch-case)

- Döngüler (for, while, do-while, for-each)

- Diziler, çok boyutlu diziler ve dizi davranışları

- Abstraction, Domain Modelleme Nedir

- Miras alma (Inheritance)

- final özelliği

- Interface ve Abstract Classlar Kavramı

- Sınıflar arası ilişkiler (Composition,Aggregation is-a has-a kavramları)

- Encapsulation Nedir

- Dahili sınıflar, Nested Interface Kavramı

- Polymorphism

- Object Casting

-Yazılım Prensipleri, Solid Nedir Kavramları

- Boxing, UnBoxing Kavramları

- Generic sınıflar ve Metodlar

- Dizilere göre farklılıkları ve avantajları

- Iteratör Kavramı

- List, ArrayList, LinkedList

- Map

- Set

- Compariable arayüzü

- JDBC

- Veritabanı Sürücüleri

- MySQL veritabanı bağlantısı ile temel sorgular

- INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT Operasyonları

- Hata Yakalama (Exceptions), özel hata yakalama sınıfları

- Transaction yönetimi, Rollback, Commit Kavramları

- Olay Yönelimli Programlama

- Swing ile görsel programlama

- Client, Server Mimarisi

- HTTP protokolü üzerinden iletişim

- Html nedir, Java Server Pages nedir, Servlet Nedir, Java Bean Nedir

- Jsp ile sayfa yapımı, include kavramı

- Query String, Session ile veri taşıma

- Jsp ile veritabanına bağlanma

- Javascript nedir, jquery nedir

- Jsp ile xml okuma yazma, json ile okuma yazma

- Jsp ile mail gönderme

- Java Web Servisleri oluşturma (XML, JSON), kullanma

- Dosya operasyonları

- Buffer kullanımı ve performans avantajları

- Dosyalar ve dizinler üzerinde izinler

- Stream

- File sınıfı

- Object serialization

- Threadlerin özellikleri

- Javada thread kullanımı

- ENUM tanımlar

- Reflection kullanımı

- Aspect Oriented Kavramı (Cross Cutting Nedir, Join Point, Pointcut, Concern ve Advice nedir)

- Annotation kullanımı

- Annotation sorgulama

- Dependency Injection (CDI) - @Named, @Inject

- Inversion OF Control IOC Container vs Application Context vs Bean Factory

- Spring Nesnelerinin Yaşam Döngüsü

- Spring AOP ve AspectJ

- Spring ve Hibernate

- Spring Boot - Maven

- Spring Boot Actuator

- Front Controller Design Pattern Spring MVC Mimarisi

- Request Handling & Mapping

- Spring MVC Notasyonları ModelMap and @RequestParam

- Spring MVC ile RESTful Servis Geliştirmek

- Thymeleaf Template Çözümü

- Logging Framework Log4j

- Spring Boot Postgresql ile veritabanı işlemleri

- Spring Data Konfigürasyonu @Component vs @Service vs @Repository

- Repository Arayüzleri

- Dto – ModelMapper Konfigurasyonları

- CRUD, Paging, SortingJava Dilinin Özellikleri

- Transaction yönetimi

- Spring Security JWT Token

- Swagger Konfigurasyonu

- Spring Test

- Hibernate Temelleri, ORM Kavramı, Hibernate ve JPA, Hibernate Mimarisi

- Hibernate Temel Eşleme (Mapping),Hibernate Eşleme Tipleri

- Bir Eşleme Örneği Hazırlanması, Temel Java Sınıfı Oluşturulması

- Tablonun Oluşturulması, Hibernate Eşleme Dosyasının Oluşturulması

- Hibernate ile Veri Kaydetmek, Auto Generation Kullanmak

- Hibernate ile Veritabanından Sorgulamak, Hibernate ile Veritabanını Güncellemek

- Hibernate Eşleme İlişkileri (Mapping Relationships)

- Hibernate Eşleme Tipleri

- Hibernate One to One Eşleme, Hibernate One to Many Eşleme

- Hibernate Many to One Eşleme, Hibernate Many to Many Eşleme

- Mapping the Set, Mapping a List, Mapping a Map

- Mapping a Bag, Join Table Kullanmak

- Components, Creating the Component, Mapping the Component

- Hibernate ile Tablo Sorgulama Yöntemleri

- HQL, Select Queries

- Where, Paging, Named Queries

- Joins, Criteria API, Criteria Query

- Restrictions, Projections

- Query by Example, Lazy Options

- Fetching Modes, FetchType

- Hibernate Annotations

- Hibernate Annotations Kütüphanesini Edinmek

- Hibernate Annotations Konfigüre Etmek

- Temel Hibernate Annotations

- @Entity, @Id, @Table

- @Column, @Transient, @Temporal

- @Enumerated, @Lob

- @OneToOne, @JoinColumn

- @JoinTable, @ManyToOne, @OneToMany, @ManyToMany

- Hibernate Cascade Options

- Cascade Operations

- Persist, Merge, Remove

- Refresh, Delete, Save_Uptade, Delete_Orphan

- Mikroservis ve Monolitik Mimari Yaklaşımları

- Monolith’den Mikroservis Mimariye Hızlı Dönüşüm

- Servisleri Belirleme, Oluşturma ve Servisler Arası İletişim

- Bağımsız mikro hizmetler tasarlama

- Eureka Service Installation, Configuration

- Eureko Service Test

- Api Gateway Service

- Allowing Origin For Cross Origin Sharings

- Microservice Mimarilerde Veritabanı Tasarımı ve Veri Tutarlılığı

- Microservice Mimarisinde Resiliency Pattern (Circuit breaker, Retry mechanism ve Fallback)

- Load Balance

- Mikroservislerin Dağıtımı (Deployment)

- Domain Driven Design (DDD) Odaklı Mikro Servis Geliştirme (Bounded Context)

- Monitoring - Prometheous - Grafana

client_img1

Katılım Sertifikası: %90 Katılım oranı ile kursiyerlerimize verilecek olan katılım sertifikasıdır.

Başarı Sertifikası: Bitirme projesini tamamlayan kursiyerlerimize verilecek olan başarı sertifikasıdır.

Eğitimden sonra e-devletten sorgulanabilen sertifikaya sahip olacaksınız.

Eğitim Programımızda Opendart Öğrencilerine, Şişli Meslek Mensubu Akademisyen & İdari Personeline ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mezun & Öğrencilerine %25 indirim imkanı bulunmaktadır.

Tarih : 18/04/2023
Gün : Cumartesi,Pazar,Haftasonu Sabah
Yer : Online(Canlı)
Saat : 09:00-14:00
Süre : 240 Saat
Ücret : Ücretlidir / Sorunuz