Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel verilerinizin işlenme şartları ve haklarınıza ilişkin olarak sizi bilgilendirmek isteriz. Kişisel verilerinizin bir bölümü, OPENDART YAZILIM ve BİLİŞİM HİZMETLERİ. (‘Şirket’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi”, KVKK uyarınca siz ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel hizmet alıcısı kişileri, çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı, internet sitesi kullanıcılarımızı ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?


Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

1. Kimlik Bilgileri

2. İletişim Bilgileri

3. Aile Bireykerine Ait Bilgiler

4. Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgileri

5. Mali Bilgiler

6. Özlük Bilgileri

7. Eğitim Bilgileri

8. Diğer Veriler

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?


Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır. Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır. Bunun dışında, kişisel verileriniz, destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle (Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten hizmet sağlayıcıları; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.) paylaşabiliriz. İlgili üçüncü kişiler, söz konusu servisi yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim hakkı sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca şirket adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.