netcore_kursu_egitimi
BİLGİ AL : SATIN AL

ASP.NET CORE MVC WEB TASARIM/YAZILIM EĞİTİMLERİ

Asp.Net Core farklı platformlarda (cross platform - Windows, Mac ve Linux) çalışabilen web uygulamaları geliştirme kütüphanesidir. .Net Core ile beraber yazılımcılar dilerse MacOS, Linux veya Android platformlarına uygulamalarını yazabileceklerdir. .Net Core ile gelen en büyük özelliklerden biri de, önceki .Net sürümlerine göre önemli performans artışıdır.

Online-Canlı Eğitimi eğitmen ve sınıf arkadaşlarınla birlikte video konferans uygulamaları (Zoom Platformu) üzerinden canlı olarak takip edebileceğin eğitimlerdir. Ders boyunca eğitmenini, sınıf arkadaşlarını ve ders notlarını eş zamanlı görebilir, eğitmene istediğin zaman soru sorabilir, uygulamalara katılabilirsin.

Sınıf Eğitimi/Dilediğin Yerden Katıl

Opendart Akademi'nin fiziksel sınıflarda verilen eğitimleridir. Öğrenci nerede eğitim alacağını kendi seçer, ister fiziksel sınıflara gelebilir isterse planlanmış derslerine uzaktan, online-canlı olarak katılabilir.

Eğitim Süresi: 6 Ay (240 Saat + Proje Geliştirme)
Ön Koşul : Bu eğitimin herhangi bir ön koşulu yoktur.

Bilişim sektöründe görev yapan ve en son kurumsal yazılım geliştirme teknolojileri hakkında
kendini uzmanlaştırmak ve yazılım sektöründe aranan bir profesyonel olmak isteyen herkes için.

C# Programlama Dili ile .Net Core Kurumsal Uygulama Geliştirme Eğitim kursuna katıldığınızda her türlü
kurumsal uygulamalar gelistirebileceksiniz.

Kurumsal uygulamalar artık hayatımızın değişmez bir parçası.
Kurumsal uygulama geliştirerek, geleceğin en değerli meslekleri arasında kendinize yer açabilirsiniz.

Siz de yazılım uygulama dünyasına dahil olmak istiyorsanız bu eğitim tam size göre.

- Değişkenler, Veri Tipleriyle Çalışmak, Değer ve Referans Veri Tipleri, Tip Dönüşümleri, Boxing – Unboxing

- Operatörler (Aritmetiksel, Karşılaştırma, Mantıksal ve Operatörler)

- Karar Yapıları (If, Else, Else If, Switch Case

- Döngüler (For, While Döngüleri)

- Diziler (Array (Tip Güvensiz), Array List, ForEach Döngüsü)

- Koleksiyonlar (ArrayList, HashTable, IEnumareble, ICollection)

- Generic Yapılar (Güvenli Tipler, List, Dictionary, SortedList)

- Stateless Widget, Stateful Widget

- Metotlar (Geriye Değer Döndüren/Döndürmeyen, Parametre Alan/Almayan, Overload Methodlar)

- String, Tarih/Saat ve Dizi Metotları

- Hata Yönetimi ve Random Nesnesi

- OOP Nedir, Önemi? Sınıf Oluşturma ve Nesne Kavramı

- Constructor - DeConstructor

- Soyutlama, Kalıtım, Encapsulation, Polimorfizm

- Interface - Abstract class kullanımı

- Enum, Struct ve Partial Class Kavramları

- Access Modifiers (Private, Public, Internal ve Protected)

- Static Class ve Static Metodlar

- Windows Forms Giriş (Yeni Form Oluşturma, Show, Hide ve MessageBox işlemleri)

- Form Kontrolleri (Standart Kontroller, Menü Kontrolleri, Formlar Arasında Veri Taşıma)

- Windows Forms ile bir Proje Geliştirme (CRUD İŞLEMLERİ)

- Veri Nedir, Veritabanı Nedir, Nerelerde Kullanılır, Çeşitleri ve Önemi

- SQL Server Nedir, SQL Server (Son Sürüm) Express Kurulum İşlemleri

- DDL Komutları (Create, Alter, Drop), DML Komutları (Select, Insert, Update, Delete)

- Normalizasyon Kuralları, Index Kavramı ve Kısıtlayıcılar (Constraints)

- Matematiksel / Metinsel Fonksiyonlar (Round, Ceiling, Floor, Mod / Left, Right, Len, Replace, Substring, Lower, Upper, Reverse)

- T-SQL İşlemleri (Where, Between, In, Like, Not Null, IsNull, Order by, , Group by, Sum, Count, Avg

- İlişkisel Tablolar (Inner Join, Outer Join, SubQuery, Union, Intersect, Except)

- View (Tablo Görünümleri)

- Stored Procedure (Saklı Yordamlar)

- Custom Function (Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar)

- Trigger /Tetikleyiciler

- Yedek Alma/Yükleme, Database Export/Import İşlemleri

- HTML5 (En Güncel, SEO Uyumlu Etiketler)

- CSS3 ve Bootstrap ile Responsive Tasarımlar Geliştirme

- JavaScript Programlama Dili (Temel ve Orta Düzey)

- Normalizasyon Kuralları, Index Kavramı ve Kısıtlayıcılar (Constraints)

- JQuery Framework ile AJAX işlemleri, Jquery UI ve Jquery Plugins

- Örnek Bir Web Projesi Hazırlama

- MVC ve ASP.NET CORE önemi, ayrıcalıkları

- Startup Ayarlamaları, Configure ve Configure Service Metotları, Dependency Injection, Middleware Kavramları, Tag Helpers

- View, Layout, Partial View Kavramları, Razor View Engine Nedir? Razor Syntax ve HTML Helpers

- Controller - View Veri Taşıma İşlemleri (Get, Post), Model Binding İşlemleri

- Routing, Validation, Authentication İşlemleri

- ORM Kavramı, Entity Framework Core Giriş, Context Mimarisi, Migration Mekanizması

- Code First ve DB First Yaklaşımları, Fluent Validation Aracı İle Doğrulama

- One to Many, Many to Many İlişkiler

- Katmanlı Mimari (Data Access Layer -Database, Business Logic Layer - İş, User Interface Layer - Sunum)

- Linq Nedir ? Neden Avantajlıdır?

- Linq Sorgulama, Filtreleme Çeşitleri (Select Where, Order, Skip, Take, In, Join vb.)

- Single, SingleOrDefault, First ve FirstOrDefault Komutlarının Kullanımı

- HTTP Protocol ve HTTP Status Code Nedir?

- API Nedir, Web API çeşitleri

- REST ve RESTful Kavramları Nedir?

- Web API Güvenlik (Token Based Auth)

- Routing, Validation, Authentication İşlemleri

- JQuery/AJAX ile Web API Kullanımı

- Microservices E-Ticaret Bitirme Projesi

client_img1

Katılım Sertifikası: %90 Katılım oranı ile kursiyerlerimize verilecek olan katılım sertifikasıdır.

Başarı Sertifikası: Bitirme projesini tamamlayan kursiyerlerimize verilecek olan başarı sertifikasıdır.

Tarih : 18/03/2023
Gün : Cumartesi,Pazar,Haftasonu Öğlen
Yer : Online(Canlı)
Saat : 14:00-19:00
Süre : 240 Saat
Ücret : Ücretlidir / Sorunuz