ASP.NET CORE MVC Eğitimi

ASP.NET CORE MVC Eğitimi

Eğitim Hakkında : Bu eğitimin toplam süresi  90 Saat 


.NET Platformunun en çok kullanılan programlama dili olan C#, bu eğitimde her yönüyle ele alınmaktadır. .NET platformunda yazılım geliştirmek için .NET platformunu destekleyen en az bir dili çok iyi kullanmak gerekiyor. .NET için sıfırdan geliştirilmiş olan C# dili .NET platformunda geliştirme yapmak için en uygun dildir. Bu amaçla bu kurs boyunca C# dili sıfırdan ele alınıp ileri düzeye kadar getirilmektedir. Eğitimde, C# dili Microsoft'un çıkarmış olduğu geliştirme ortamı olan Visual Studio.NET 2022 kullanılarak anlatılmaktadır.

Katılımcılar bu eğitim sonunda .Net Developeiş fırsatlarını değerlendirebilecekler, aynı zamanda eğer bu sektörde çalışıyorlarsa da yetkinliklerini artırmış olacaklardır. 


.NET Platformuna ve C# Diline Giriş

Programlama Dillerinin Tarihi, Temel Programlama Kavramları, C# Diline Giriş, C#'In .NET Platformundaki Konumu, .NET Kavramları : CLR,CTS,JIT, IL Dili Ve .NET Çalışma Modeli, Assembly Kavramı, İsim Alanları (Namespaces), Komut Satırı Derleyicisi Ve Parametreler, İlk C# Programı Ve Merhaba Dünya!, Temel Veri Türleri Ve Bellek Alanları, Değişken Tanımlama, Değer Ve Referans Türleri Ayrımı, Object Sınıfı Ve "Herşey Bir Nesnedir" Paradigması, Tür Dönüşümü , Bilinçli Tür Dönüşümü, Bilinçsiz Tür Dönüşümü, Checked Ve Unchecked Blokları, Referans Ve Değer Türleri Arasındaki Dönüşüm, Boxing Ve Unboxing, Tostring() Metodu Ve Convert Sınıf, Operatörler, Operatör Önceliği , Operatörlerin Gruplandırılması, Bitsel Operatörlerle Alt Seviye Işlemler, Özel Amaçlı Operatörler

Programlama Dili Temelleri, Metotlar

Koşul Ifadeleri, İf Ve Switch Deyimleri, Döngü Yapıları, For Döngüsü, While Ve Do-While Döngüsü, Foreach Döngüsü, Atlama Deyimleri, Diziler, Dizi Tanımlama, Döngülerle Dizi Işlemleri, Çok Boyutlu Diziler, Matris Dizileri Ve Düzensiz Diziler, System.Array Sınıfı, Array Sınıf Ile Temel Dizi Işlemleri, Metotlar Ve Fonksiyonlar, Metot Bildirimi, Metotların Önemli Özellikleri, Diziler Ve Metotlar, Değer Ve Referans Parametreleri, Ref Ve Out Anahtar Sözcükleri, Metotların Aşırı Yüklenmesi Ve Imza Kavramı, Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar, Recursive Metotlar, Main Metodu Ve Çeşitleri, Sınıflara Giriş, Sınıf Bildirimi Ve Nesne Tanımlama, Sınıflara Metot Ekleme, This Anahtar Sözcüğü

Sınıflar, İsim Alanları, IO İşlemleri

Sınıfın Üye Elemanları, Yapıcı Metotlar, Yıkıcı Metotlar, Özellikler, İndeksleyiciler, Statik Üye Elemanları, Statik Metotlar Ve Yapıcı Metotlar, Const Ve Readonly Elemanlar, Yapılar, Yapılar Ve Sınıflar Arasındaki Farklar, Numaralandırmalar, System.Enum Sınıfı, İsim Alanı Nedir?, İsim Alanı Bildirimi, Using Deyimi, Using Ile Türlere Takma Ad Takma, İç Içe Geçmiş Isim Alanları, System Isim Alanındaki Önemli Türler, Tarih Ve Zaman Işlemleri (Datetime Ve Datediff)

Nesne Yönelimli Programlama Tekniği

Temel String Işlemleri, Split Ve Join Işlemleri, Yazıların Biçimlendirilmesi, Özel Biçimlendirme Oluşturma, Düzenli Ifadeler (Regex), Nesne Yönelimli Programlama, Diğer Programlama Teknikleri, Nesne Modeli, Sınıf Kütüphanesi Oluşturma, Kalıtım (Inheritance), Erişim Belirleyiciler (Public,Private...), Versiyonlama, Temel Ve Türeyen Sınıflar, İsim Saklama Ve Overriding, Çok Biçimlilik (Polimorfizm), Sanal Metotlar Ve Sınıflar, Özet Ve Sealed Sınıflar, Versiyonlama Teknikleri Overloading Ve Overriding, Arayzüler, Arayüz Tanımlama, Arayüz Ve Sınıflar Arasındaki Fark, Arayüz Türetmesi, Arayüz Referansları

Gelişmiş C# Dil Yapıları

İstisnai Durum Yönetimi, İstisnai Durum Sınıfları, Throw,Catch,Try,Finally Blokları, Birden Fazla Catch Blokları, İçiçe Geçmiş Try Blokları, Standart Istisnai Durum Sınıfları, İstisnai Durum Sınıfları Oluşturma, Temsilciler (Delegates), Çoklu Temsilciler, Delegate Ve Multicast Delegate Sınıfları, Olaylar, Olay Tabanlı Programlama, Add Ve Remove Erişimcileri, .Net Ve Olaylar, C#'Ta Önişlemci Komutları,Genel Türler (Generics), Iterators, Anonim Metotlar (Anonymous Methods), Kısmi Türler (Partial Types), Anonymous Tipler, Genişletme Metotları (Extension Methods), Lambda İfadeleri, Sorgu İfadeleri, Dynamic İfadeler

 

SQL Server 2019 ile Veritabanı Yönetimi

SQL Server 2019 ile Veritabanı Eğitimi Hakkında

Her ölçekteki şirkette ihtiyaç duyulan veritabanı sistemlerini tasarlama, güvenli bir şekilde kurma, yönetme ve teknik destek sağlama gibi faaliyetleri yerine getirebilmek amacıyla hazırlanan bir eğitim programıdır. Bu eğitimde Sql Server’in yönetilmesi hakkında bilgiler verilmekte olup ilgili veritabanını korumak için SQL Server ürün özelliklerinin ve araçlarının nasıl kullanılması gerektiği anlatılmaktadır.

 

SQL Server Kurulumu Ve Konfigürasyonu

 • SQL Server Ön Gereksinimleri
 • SQL Server Kurulumu
 • SQL Server Kurulumunun Yönetimi
 • SQL Server Servislerinin Konfigürasyonu
 • Genel SQL Server Araçları ve Mimarisi
 • SQL Server Donanım Gereksinimlerini Ölçmek
 • SQLIOSIM Aracı
 • Kurulumun Atomatize Edilmesi

Veritabanı ve Veritabanı Dosyalarının Yönetimi

 • Veritabanı Planlama
 • Veritabanı Oluşturma
 • Veritabanının Yönetilmesi
 • File ve FileGroup İle Çalışma
 • Veritabanı Dosyalarını Taşımak ve Yönetmek
 • FileGroup Kullanımlarının Takip Edilmesi
 • Veritabanaı Metadata’sının İncelenmesi
 • Buffer Pool Extension Konfigürasyonu

Disaster Recovery (Afet Anından Geridönüş)

 • Yedekleme Staretjisi Oluşturmak
 • SQL Server Transaction Log Mimarisini Anlamak
 • Kullanıcı veritabınını yedeklemek (backup)
 • Yedekleme Çeşitleri ve Yedekleme Ayarları
 • Kullanıcı veritabanını geri yüklemek (restore)
 • Canlı Geri Yükleme Operasyonları (Live Db)
 • Yedekden Belirli Bir Saate Geri Dönmek
 • DB Snapshot’ları Geri Yüklemek
 • Sistem Veritabanlarının ve Dosyalarının Geri Yüklenmesi
 • Master DB Hakkında Bilinmesi Gerekenler

SQL Server Güvenliği ve Rol Yönetimi

 • SQL Server Security Modeli
 • Sunucu Düzeyinde Güvenlik
 • Veritabanı Düzeyinde Güvenlik
 • Anahtar ve Sertifikların Yönetimi
 • Kullanıcı Yönetimi
 • Kullanıcı Haklarının Yönetimi
 • Sertifika ile Verilerin Korunması
 • Sunucu Rollerini Tanımak
 • Fixed Database Role Kavramı
 • Fixed Server Role Kavramı
 • Veritabanında Özel Rol Oluşturma
 • Sunucuda Özel Rol Oluşturma
 • Kullanıcıların Yetkilendirilmesi
 • Veritabanı Nesnelerinin Yetkilendirilmesi
 • Şema Seviyesinde Yetkilendirme

SQL Server ‘ın İzlenmesi (Monitoring)

 • Current Activity Penceresi
 • System Monitor Pencresi
 • Data Collector Mekanizması ile Veri Toplama ve Raporlama
 • SQL Server Profiler
 • DDL tetikleyicilerinin Kullanımı
 • Event Notification Kavramı
 • SQL Server Audit Mekanizması
 • Database Mail Altyapısı
 • Alert ve Notification Yönetimi

Veri Transferi (Data Transfer)

 • Veri transfer mimarisi
 • Import/Export Wizard
 • SSIS Servisleri Mimarisi
 • SSIS Paketlerinin Saklanması
 • SSIS ile Extraction, Transform ve Lookup
 • SSIS Paketlerinin Dağıtımı
 • Yığın Veri Ekleme ve bcp Aracı

Mevcut Veritabanı Bakımı

 • Data Integrity Kontrolü
 • Index Bakımları
 • Database Dosyalarının Boyut Yönetimi
 • Rutin Bakımların Planlanması

SQL Server İleri Yönetim Araçları

 • SQL Server Policy Yönetimi
 • Çoklu Sunucu Yönetimi
 • Resource Governer (Kaynak Yöneticisi)

Yönetimsel Görevlerin Atomatize Edilmesi

 • SQL Agent Nedir?
 • SQL Agent Konfigürasyonu
 • Zamanlanmış Görev ve Operatör Yaratmak
 • Görevlerin otomatize edilmesi
 • Alert Yönetimi
 • Görevlerin Scriptlerinin Oluşturulması
 • SQL Server Agent Güvenliği

SQL Server Replication

 • Replication Mimarisi
 • Replication Tanımını Yapmak
 • Replication Çeşitleri (Merge, Snapshot vs)
 • Publication Oluşturmak
 • Subscription Oluşturmak
 • HTTP Merge Replication Mimarisi

SQL Server ile Yüksek Verim Almak : High Availability

 • Log Shipping Kavramı
 • Veritabanı Aynalama (Database Mirroring)
 • SQL Server Clustering Kavramı
 • P2P (Peer - to - Peer) Replication
 • Always On Mimarisi    

ADO.NET, LINQ to SQL

İlişkisel Veri Tabanı Modeli,Ado.Net Kütüphanesi,Ado.Net Nesne Modeli, Veritabanlarına Erişim, Command Ve Reader Nesneleri, Bağlantısız Veri Erişimi Ve Dataset Modeli, LINQ to SQL ile veritabanına erişim , select ,insert,update ,delete işlemleri, Stored Procedure kullanımı, Transaction yönetimi

 

Bu eğitimde ASP.NET MVC ile web uygulama geliştirme sıfırdan ileri seviyeye kadar anlatılmaktadır. MVC Framework mimarisi detaylı olarak anlatılmakta , kullanım senaryoları örneklendirilmekte ve MVC Framework’un genişletilmesi ve özelleştirilmesi gibi konular detaylı olarak incelenmektedir.


.NET Platformunun en önemli proje geliştirme araçlarından biri olan ASP.NET için yeni bir geliştirme modeli olarak MVC Framework Microsoft tarafından yayınlandıktan sonra artık web uygulama geliştirmede defacto standart olmuştur. MVC Framework adından da anlaşılacağı üzere 1970’li yıllardan beri bilinen en temel tasarım kalıbı olan Model View Controller mimarisi esas alınarak tasarlanmıştır. Model katmanı veriyi, View katmanı arayüzleri , Controller katmanı ise bir takım UI mantıklarını içeren katman olarak bilinir. ASP.NET MVC Framework ASP.NET Web Form tabanlı uygulama geliştirme yaklaşımına alternatif geliştirme modeli olarak sunulsada artık günümüzde Webform mantığı kullanılmamaktadır. Her iki modelin de farklı avantajları bulunmaktadır. Ancak MVC Framework’teki ilgilerin ayrımı (seperation of concerns) daha ön planda ve daha doğaldır. Bu yüzden daha esnek ve daha yönetilebilir web uygulaması geliştirmek oldukça kolaydır. Üstelik sağladığı birçok arayüzle MVC Framework rahatlıkla genişleyebilmektedir.

ASP.NET MVC 

Web Uygulama Geliştirmeye Giriş

 • Web Uygulaması Nedir?
 • Bir Web Uygulamasının Anatomisi
 • HTTP Protokolü ve Çalışma Prensibi
 • HTTP Temel Yapıtaşı Response ve Request

ASP.NET Geliştirme Modeli

 • ASP.NET Yapısının Genel Mimarisi
 • ASP.NET ve IIS Entegrasyonu
 • ASP.NET Uygulama Mimarisi
 • ASP.NET MVC Uygulama Döngüsü (Lifecycle)
 • MVC Uygulamasının Host Edilmesi

ASP.NET Application Lifecycle ve MVC İlişkisi

 • HttpApplication Kavramı
 • HttpModule Kavramı ve RoutingModule
 • HttpHandler Kavramı, MVCHttpHandler ve Çalışma Prensibi
 • MVC ile Merhaba Dünya Uygulaması

MVC Framework’e Giriş

 • Neden MVC?
 • MVC Framework’un Ana Bileşenleri
 • İsimlendirme Kuralları
 • MVC Framework Çalışma Mimarisi
 • MVC Pipeline
 • MVC Proje Şablonu (Bundle Kavramı ve Dosya Yapısı)

Temel Web Nesnelerinin Anlaşılması

 • Session Kavramı ve Yönetimi
 • Application ve Global.asax Kavramı
 • Cookie ile Çalışmak
 • Session Nesnelerinin Saklanması

Razor Sözdimi ve Temelleri

 • ASPX Standart Sözdizimi
 • Razor Sözdizimi ve Yazım Kuralları
 • View ve Kod Arasındaki İletişim

Model Kavramının İncelenmesi

 • ASP.NET MVC ile Veri Uygulaması Geliştirme
 • Model Kavramı nedir?
 • EF ve Model Binding
 • Entity Altyapısının İstemci ile Entegrasyonu
 • ASP.NET Scaffolding

Controller Kavramının İncelenmesi

 • Action Kavramı ve Controller Sınıfı
 • Controller Action Invoker Mekanizması (Action Mapping)
 • Model Binding
 • ActionResult ile Farklı Rendering Mekanizması (View, JSon, String vs..)
 • Action Filtreleri

View Katmanının İnelenmesi

 • ViewData, TempData Nesneleri
 • ViewPage ve Type Safe ViewPage
 • Partial View
 • URL ve Kontrol Üretme Sınıfları
 • View ile Controller Arasındaki Diğer Veri Taşıma Yöntemleri
 • Özel View Şablonu Geliştirme
 • Farklı View Motorları ile Çalışma
 • View Üzerinde Javascript Kullanımı

Route ve URL Mapping Altyapısının İncelenmesi

 • Route / Controller Eşleştirme Algoritması
 • Outbound Route Matching Algoritması
 • Özel Route Değişkenleri
 • Route Constraint Kavramı

Web Uygulamalarında İleri Uygulamalar

 • ASP.NET Caching Uygulamaları
 • Dağıtık Session Yönetimi
 • ASP.NET MVC Uygulamalarının Güvenliği
 • ASP.NET MVC Uygulamalarında Hata Yönetimi
 • ASP.NET MVC Ajax Uygulamaları
 • CAPTCHA Uygulaması
 • Localization ve Trace İşlemleri

WebAPI Uygulamaları

 • REST Servis Nedir?
 • WebAPI Altyapısı ve Mimarisi
 • PUT,DELETE ve Diğer Post Yöntemleri
 • APIController ve Response Yönetimi
 • WebAPI Route ve Action Kavramı
 • WebAPI ve Client Uygulamaları (API Call)
 • OData Mimarisi

MVC Framework’un Genişletilmesi

 • Özel Route Constraint Tanımlama
 • Özel Route Handler Tanımlama
 • Özel View Engine Tanımlama
 • Özel Filtreler Tanımlama
 • Özel Model Binder Nesneleri
 • Özel Action Selector Tanımı
 • Özel Controller Seçici Sınıf Geliştirme

ASP .Net Core MVC

 • Entity Framework
 • Code First - Model First - Database First Yaklaşımları Arasındaki Farklar
 • ASP .NetCore Uygulamasının Code First Yaklaşımı ile Entity Framework ile Database
 • İşlemlerinin Yapılması
 • Web API ve Restful Servis Mimarisi
 • Azure, Docker ve Microservice çalışması
 • Üzerinde Çalışılan Örneğin Docker’da Containerize Edilmesi
 • Microservice Mimarisi ile Ayağa Kaldırılması
 • Azure Üzerinden Bulut Teknolojisiyle Yayına Alınması

 

 

 

Ön Koşul : Herkes bu eğitime katılabilir.

Katılımcı kontenjan sınırı 10 kişidir.

 

EĞİTİM İSTEK FORMU


Bize Ulaşın

Eğitim Tarihleri

 • Online / Canlı
 • Pazartesi-Cuma: 19:00 - 22:00
 • Cumartesi:Pazar 09:00- 13:00 ile 14:00-18:00

Kurumsal Eğitimlerimiz


Temel Seviye ve İleri Seviye olmak üzere
2 bölümden oluşmaktadır.

Referanslarımız