Java Nedir?

Javanın kullanım alanları nelerdir? java ile neler yapılabilir? javaya nasıl başlanır.

Detaya Git

Java Platformunu Kurmak

Java Platformunu Kurmak

Detaya Git

Class (Sınıf) Nedir?

Sınıf, nesne yönelimli programlama dillerinde nesnelerin özelliklerini, davranışlarını ve başlangıç durumlarını tanımlamak için kullanılan şablonlara verilen addır. Bir sınıftan türetilmiş bir nesne ise o sınıfın örneği olarak tanımlanır. Sınıflar genelde şahıs, yer ya da bir nesnenin ismini temsil ederler. Sınıflar methodları ile nesnelerin davranışlarını, değişkenleri ile ise nesnelerin durumlarını temsil ederler.

Detaya Git