Flutter Eğitimi

Flutter Eğitimi

Eğitim Hakkında

 Flutter Eğitiminde, Dart programlama dilini kullanarak, IOS ve Android platformlara tek bir yazılım dili ile Native uygulamalar geliştirebilirsiniz. Flutter sayesinde, Android işletim sistemlerine uygulama geliştirmek için Java veya Kotlin, iOS işletim sistemlerine uygulama geliştirmek için ise Swift veya Objective-C bilmemize gerek kalmadan Dart programlama dili ile her iki platform ve web tarafı için de uygulama geliştirebilirsiniz. Katılımcılar bu eğitim sonunda Flutter Developer iş fırsatlarını değerlendirebilecekler, aynı zamanda eğer bu sektörde çalışıyorlarsa da yetkinliklerini artırmış olacaklardır. 

Flutter Programlama Eğitim İçeriği:  Süre 60 Saat

 

Modül 1

 • Nesneye Yönelik Programlama
 • Sınıf ve Nesne Kavramları
 • Kalıtım, Polimorfizm, Late Binding
 • Constructor Kullanımı
 • Abstract class ve interface
 • Değişkenler ve Veri Tipleri
 • String Veri Tipi ve Interpolation
 • Final ve Const
 • If,Else Ternary
 • Döngü Yapıları Switch, for while, do while
 • Operatörler
 • Fonksiyonlar, Fat Arrow kullanımı
 • Lambda, Higher Order Function, Lexical Closure
 • Sabit ve Dinamik Uzunluklu Listeler - Dizi ( Array ) Kavramı
 • Set Yapısı ve Kullanımı
 • Map Yapısı List.generate ve List.map Methodları
 • Optional ve İsimlendirilmiş Parametre
 • Exception Yönetimi
 • Listeler, Card ListTile Divider
 • Listview, List.map
 • ItemBuilder ve Separatör Builder
 • Gridview
 • BoxDecoration DecorationImage
 • Gesture Detector
 • CustomScroolView ve SliverAppBar
 • SliverList, SliverFixedExtendList, SliverGrid
 • Navigasyon, Push
 • Navigator Pop, WillPopScope
 • PushReplacement, InitialRoute OnUnKnownRoute, Dinamik Route
 • Diziler, çok boyutlu diziler ve dizi davranışları

Modül 2

 • Asenkron İşlemler Future Async, Await, Then
 • Widget Kavramı
 • MaterailApp ve Scaffold
 • Container Widget
 • Alignment Margin, Padding
 • Row, Column Widget
 • MainAxis CrossAxis ve Expanded Widget Flex
 • Asset, Network, Circele Avatar
 • FadeinImage ve InstrinsicHeight
 • FlutterLogo ve PlaceHolder Widget
 • StateFull Widget
 • BuildContext Theme ve SateFull Widget
 • Input Widgit, TextField Widget, FocusNode
 • Controller Kavramı
 • Checbox,Slider, Radio, Switch, Stepper Widget
 • Drowdownbuttom ve DroqdownMenuItem
 • Custom Font, Draqer ve Inkwell
 • Bottom Navigation Bar,
 • ExpansionTile ve PageStorageKey UIState, Pageview
 • Tabbar ve Tabbarview
 • Json, Api Kavramları
 • FutureBuilder, Model
 • Flutter Persistance Storage, Semantig Versioning
 • Shared Preferences
 • Sqlite ve Model Sınıfları
 • Database Helper, SqliteBrowser
 • Bloc Pattern ve Provider Package
 • Repositor, get_it
 • Firabase, Kullanıcı işlemleri
 • AutaStateChange Stream
 • Firestore, Collection ve Document, SetData, Add, Pagination
 • Transaction, Stream, ViewModel
 • Uygulamayı Markette Yayınlama
 • Uygulama kimliğinin oluşturulması
 • iOS uygulamanız için icon ve isim belirleme işlemleri
 • iOS uygulamanız için splash ekran yapma
 • iOS uygulama için market işlemleri ve ekran görüntüleri alma
 • iOS uygulamayı markete gönderme işlemi
 • iOS uygulamayı yayın için incelemeye gönderme
 • Android uygulamanın ikon ve isim işlemleri
 • Android uygulamanın splash ekranını oluşturma
 • Android uygulamanın market işlemleri ve yayına gönderilmesi
 • Uygulama güncelleme işlemleri

Ön Koşul :   Herkes bu eğitime katılabilir.

Katılımcı kontenjan sınırı 10 kişidir.

 


Yorum Ekle