Android Kotlin Eğitimi

Android Kotlin Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kotlin programlama dilini kullanarak Windows ortamında Android Studio ile uygulama geliştirilen bu eğitimde, geliştirilen uygulamalar Android  cihazlarında kurulacaktır. Kotlin dilinin getirdiği yenilikleri öğreneceğiniz bu eğitimde uygulamaları Google Play üzerinden yayınlama imkânı bulacaksınız.

Android Kotlin Programlama Eğitim İçeriği:  Süre 32 Saat

 

Modül 1

 • Kotlin Object Oriented Programming(Variable, function, Class, Interfaces, Abstract Class)
 • Layouts, LinearLayout, RelativeLayout, FrameLayout, Constraint Layout Tipleri
 • Activity LifeCycle, Intent, Fragment LifeCycle,
 • Material Design (Menus, Dialog, Dialog CallBack, Bottom Navigation View, AppBar Layout, Floating Action Button, SnackBar, Toolbar
 • Collection(listof Function, mutableListOf, arrayListOf, mapOf, HashMap, mutableMapOf, setOf,mutableSetOf, Hashset)
 • Görsel Komponentler (Label, Button, TextField, ImageView, Webview Bileşenleri)
 • Lambda(Shortland, as argument, meaningless return value, expressions, sorting, iteration) 

Modül 2

 • Permissions (Dexter), Data Storage - Shared Preferences SQLite, Room
 • Web Services, Network Process Retrofit, RecyclerView, AdapterTerminal ve Pod Kullanımı
 • Implement Retrofit, Basic Cinema App
 • Json Web Services, Async, Network Process, Rxswift, SwiftyEventBus
 • Dependency Injection(Inject the NetworkService) Dagger2 Rxjava, EventBus
 • Media, Camera, Video
 • Broadcast Receiver,  Content Provider, Maps
 • Android JetPack Architecture Components, LiveData, DataBinding, Repository ViewModel, Slice
 • Firebase Database, Authentication, Storage
 • MVC - MVP - MVVM Architecture
 • Sensors, Apk, Proguard Configuration,
 • Google Play Uygulamanın apk dosyasının oluşturulması,  Google Play’e Gönderilmesi

Temel programlama bilgisi olan  herkes bu eğitime katılabilir.

Katılımcı kontenjan sınırı 10 kişidir.

 


Yorum Ekle

Arama

Etiketler

En Son Tweetler