Front-End Eğitimi

Front-End Eğitimi

 

Eğitim Hakkında

HTML’in üzerinde tartışılan en son sürümü olan HTML 5 günümüzde artık bir çok modern masaüstü ve mobil tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.  HTML5’in sunduğu standartlar ve Javascript’in olanak kıldığı programlanabilirlik sayesinde geleceğin mobil we web uygulama geliştirme platformu olarak görülen HTML5 ile ilgili bu eğitimde CSS3 ve HTML5 elemanlarını programlamak için kullanılan Javascript de yeterli düzeyde anlatılmaktadır. Bu eğitim sonunda katılımcılar, Front-End Developer, React Developer, Angular Developer, Vue JS Developer ile ilgili iş fırsatlarını değerlendirebilecekler, aynı zamanda eğer bu sektörde çalışıyorlarsa da yetkinliklerini artırmış olacaklardır. 

Front-End Eğitiminin İçeriği:  Süre 90 Saat 

 

Nesneye Yönelik Programlama

 • SOLID Yazılım Prensipleri

HTML5’e Giriş

 • HTML5’in Geçmişi
 • HTML5 Vizyonu
 • WHATWG ve W3C standartları
 • HTML5 Yol Haritası

Günümüzde HTML5

 • HTML5 Özellikleri Ne Zaman Kullanılmalı
 • HTML5 Desteklemeyen Gezginlerin kullanımı

HTML5 İşaretleme Dili

 • HTML5 Sayfa Yapısı
 • HTML5 DOCTYPE
 • HTML5 İşaretleme Dili
  • Yapısal Elemanlar
  • Semantik Elemanlar
 • Kullanılmayan Elemanlar
 • HTML5 ve CSS3

HTML5 Formları

 • HTML5 Input elemanları
 • HTML5 formları oluşturmak

HTML5 Ses ve Görüntü

 • Ses ve görüntü elemanları
 • Ses ve görüntüyü anlamak
  • Ses ve görüntü konteynerleri
  • Ses ve Görüntü kodlayıcıları (codec)

HTML5 API ve Javascript

 • HTML5 API incelemesi
 • Ortak Bileşenler
 • HTML5 Programlama ve Javascript
 • Session ve Local Storage Kavramı
 • Geolocation API
 • Drag & Drop Özellikleri
 • HTML5 ve Jquery Desteği

HTML5 Canvas ve SVG

 • Canvas ve SVG karşılaştırması
 • Canvas koordinatları
 • Canvas Bağlamı
 • Çeşitli Çizim Nesneleri
 • Erişilebilirlik
 • Piksel Verisi

File API

 • File Storage
 • Reading Files
 • File Properties
 • Blobs
 • Events
 • File

Drag And Drop API

 • Web 'de sürükle bırak olayları
 • Data Transfer
 • Tanımlı kaynak seçmek
 • Resimleri ile çalışmak
 • Dosyalarla ile çalışmak

Stream API

 • Capturing Media
 • Web kamerasına erişim
 • MediaStreamTrack object
 • Stop Metod

CSS

 •  Sözdizimine (Syntax) Genel Bakış, Satıriçi (Inline) Sitil ve CSS Dosyaları
 •  Seçici (Selector) ve Bağlaç (Combinator) Kullanımı
 •  Media Query ve Responsive Web
 •  CSS’te Özgüllük (Specifity)
 •  Sık Kullanılan CSS Özellikleri (Property)
 •  Flexbox ve Grid
 •  CSS Animasyonları
 •  Tarayıcılar Arası Farklar ve CSS Normalizasyon/Reset
 •  Bootstrap 4 

JavaScript Temelleri

 • Sözdizimi
 • Operatörler
 • Sayı ve dizgilerle işlemler
 • Mantıksal operatörler
 • Karşılaştırma operatörleri
 • Koşullar
 • Truthy / Falsy
 • Üçlü Operatörü
 • Switch ifadeleri
 • Döngüler
 • Rezerve anahtar kelimeler
 • Diziler
 • Nesneler
 • Fonksiyonlar
 • Kapsam
 • Kapamalar (Closures)

jQuery Temel Kavramlar

 • $(document).ready()
 • Seçiciler (Selectors)
 • Seçimlerle çalışmak
 • Zincirleme çağrılar (Chaining)
 • CSS, Stillendirme ve boyutlar
 • Öznitelikler (Attributes)
 • Gezinme (Traversing)
 • Nesne manipülasyonları
 • Öznitelik manipülasyonları

jQuery Core

 • $ ve $()
 • Yardımcı metodlar
 • Veritipi kontrolü
 • Veri metodları
 • Özellik ve gezgin (browser) algılama
 • Diğer kütüphanelerle çakışmayı engelleme

Olaylar (Events)

 • Nesnelere olay bağlama
 • Olay yakalama fonksiyonu detayları
 • Olayların tetiklenmesi
 • Olay delegasyonu ile performans artırımı
 • Olay yardımcıları

Efektler

 • Yerleşik Efektler
 • $.fn.animate ile özelleşmiş efektler
 • Efektlerin yönetimi

Ajax

 • Temel kavramlar
  • GET ve POST
  • Veri tipleri
  • Asenkron çağrılar
  • Same-origin POLICY ve JSONP
  • Ajax ve Firebug
 • Ajax ilişkili metodlar
  • $.ajax
  • $.ajax Seçenekleri
 • $.fn.load()
 • Ajax ve formlar
 • JSONP ile çalışmak
 • Ajax olayları

Eklentiler (Plugins)

 • Basit bir eklenti nasıl oluşturulur?
 • Eklentileri bulmak
 • Eklenti geliştirmek
 • jQuery Widget Factory ile eklenti geliştirmek

ReactJs

 •  Bileşen Ağaçları, Özellikler (Props) ve Özellik Tipleri (PropTypes)
 •  Bileşenlere Sitil Verme ve CSS-in-JS
 •  Durum (State) ve Olaylar (Event)
 •  Bileşen Yaşam Döngüsü (Lifecycle)
 •  Koşula Bağlı Gösterim (Render) ve Listeler
 •  Formlar ve Kontrollü Bileşenler (Controlled Components)
 •  İleri Teknikler (Render Props, Higher-Order Components, Compound Components)
 •  Redux
 •  Router
 •  React Hooks
 •  React’i TypeScript ile Kullanma
 •  Canlı Tek Sayfa Uygulaması (Single Page Application) Kodlama
 •  Angular JS ve
 •  Vue JS ile Crud İşlemleri
Ön Koşul : Herkes bu eğitime katılabilir.

Katılımcı kontenjan sınırı 10 kişidir.

EĞİTİM İSTEK FORMU


Bize Ulaşın

Eğitim Tarihleri

 • Online / Canlı
 • Pazartesi-Cuma: 19:00 - 22:00
 • Cumartesi:Pazar 09:00- 13:00 ile 14:00-18:00

Kurumsal Eğitimlerimiz


Temel Seviye ve İleri Seviye olmak üzere
2 bölümden oluşmaktadır.

Referanslarımız